Polska i społeczeństwo w XXI wieku. Państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia

Abstrakt
Słowo wstępne: "Kolejna, czwarta już międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Krakowską Szkolę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego poświęcona została problematyce nowych wyzwań w różnych dziedzinach życia społecznego w perspektywie XXI wieku. Tematem sekcji Wydziału Prawa i Administracji stała się próba odpowiedzi na pytanie o szanse i zagrożenia dla państwa i prawa XXI wieku. Wydaje się, że u progu tego stulecia nie sposób przewidzieć, czego będzie więcej - szans czy zagrożeń. Trudno wyrokować, czy nadchodzące dekady przyniosą nadzieje na pozytywne rozwiązanie problemów, czy też ich eskalacja, a zwłaszcza nowe i trudne do przewidzenia warianty, sprawią, że świat znajdzie się na krawędzi. Nie ma odpowiedzi na te pytania. Jedno jest pewne - jak powiedział Stanisław Lem -płyniemy z nurtem wielkiej rzeki ku nieznanemu oceanowi i znajdujemy się dopiero na początku podróży. Nie ma wątpliwości, że w ostatnim czasie odczuwamy raczej zagrożenie, tym bardziej, że prowadzona walka z terroryzmem nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jednak pesymizmem napawa nie tylko stan międzynarodowego bezpieczeństwa. Również w innych sferach życia dostrzegamy wiele niepokojących zjawisk świadczących o erozji takich fundamentalnych instytucji jak państwo i prawo."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska