Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2 (25), 2019

Opis
Tematy
Słowa kluczowe
birth certifi cate, transcription of birth certifi cate, child, the good of the child, AI generated works, copyright, AI, text and data mining, artifi cial intelligence, robots, judge, legitim, mind transfer, inheritance law, arbitration, arbitrator, decision making, arbitral secretaries, medical errorhuman death, autonomous vehicle (AV), compensation, damages, civil liability insurance, reform, justice, tax, income, aid, law, legal, Silesia, lesser Poland, fi scal control, lawmaking, unfair misuse of competitive advantage, contractual advantage, food supply chain, cultivation contract, the uneven distribution of risk, the food supplier, SME, trade network, Unfair Competition Act, Competition Law, entrepreneur, act of unfair competition, unfair commercial, business activities, internet, blog, blogger, blogosphere, akt urodzenia, transkrypcja aktu urodzenia, dziecko, dobro dziecka, eksploracja tekstów i danych, prawo autorskie, SI, sztuczna twórczość, sztuczna inteligencja, roboty, sędzia, zachowek, transfer umysłu, prawo spadkowe, arbitraż, arbiter, sekretarz trybunału arbitrażowego, podejmowanie decyzji merytorycznych, błąd medyczny, śmierć człowieka, pojazd autonomiczny, zadośćuczynienie, odszkodowanie, obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, reforma, sprawiedliwość, podatek, dochód, pomoc, prawo, Śląsk, Małopolska, kontrola skarbowa, tworzenie prawa, nieuczciwe praktyki rynkowe, przewaga kontraktowa, łańcuch dostaw żywności, umowa kontraktacji, równomierny rozkład ryzyka, nabywca/dostawca żywności, MŚP, sieci handlowe, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo konkurencji, przedsiębiorca, czyn nieuczciwej konkurencji, nieuczciwa reklama, obrót gospodarczy, bloger, blogosfera
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska