Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz rodziców dziecka w fazie prenatalnej, które w wyniku deliktu urodziło się martwe (art. 446 § 4 k.c.) – glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie o sygn. Akt III CSK 286/14

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
1. W głosowanym wyroku Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii roszczeń rodziców wnoszących o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci dziecka, do której doszło w okresie życia prenatalnego dziecka w następstwie urazów wywołanych deliktem (czynem niedozwolonym). Art. 4 4 6 § 4 k.c.2 przewiduje dopuszczenie możliwości dochodzenia zadośćuczynienia przez członków najbliższej rodziny zmarłego. Przepis ten został dodany przez art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2 0 0 8 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w celu uzupełnienia przysługujących roszczeń majątkowych z tytułu śmierci osoby najbliższej.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2016, nr 1 (18), s. 225-231.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska