Szwajcaria i Polska wobec problemu ruchu tranzytowego towarów - porównanie wybranych elementów polityki transportowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Szwajcaria i Polska to dwa kraje położone na przecięciu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Dla obu państw ważnym zagadnieniem, nierzadko związanym ze zobowiązaniami międzynarodowymi, jest zorganizowanie tranzytowego transportu towarów przez ich terytoria. Choć kraje te charakteryzuje bardzo różny stopień zamożności, to jednak ich porównanie w tej dziedzinie wydaje się ciekawe i uzasadnione, gdyż jak będę się starał wykazać, zasadnicze różnice w traktowaniu tęgo zagadnienia nie polegają na możliwościach finansowych i ilości przeznaczonych na całość infrastruktury środków."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4, s. 77-88.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska