Konieczność i kierunki zmian polityki pieniężnej NBP u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Polska u progu wejścia do UE znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Przed wejściem do strefy euro, zarówno rząd, jak i bank centralny, mają wiele do zrobienia, gdyż kryteria konwergencji z Maastricht w tym zakresie są następujące: 1) inflacja przez cały rok nie może być wyższa o więcej niż 1,5% ponad średnią trzech najlepszych państw UE, 2) długoterminowa stopa procentowa nie może być wyższa o więcej niż 2% ponad średnią trzech najlepszych państw UE, 3) deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3% PKB, 4) dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB, 5) kurs walutowy pieniądza krajowego powinien być co najmniej przez dwa lata stabilny względem innych walut, 6) bank centralny musi być niezależny od rządu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 93-101.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska