Psychologiczne podstawy i korzyści wynikające z uczenia się języków obcych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In this article the linguistic and psychological basis of foreign languages learning and teaching have been analysed. It has been indicated that learning a foreign language in comparison to learning other subjects is peculiar, due to the fact that in the process of learning a foreign language the language becomes a subject, not the tool of teaching. The article discusses also intellectual, cognitive, motivational and other personality determinants of the process and eff ects of learning a foreign language and stresses the importance of varied individual and social benefi ts, resulting from mastering and using as foreign language.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 3, s. 113-129.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska