Etyczne podstawy działania biegłych savdowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The author analyses the moral aspects of the work of a court expert witness in the perspective of general professional ethics, ethics of the legal professions, informal professional standards of the profession, quality norms applying to forensic expertises, and finally ethical problems arising out of the domestic and international harmonisation in forensic sciences. The author concludes that the morality of the expert is compounded of the basic principles of the ethics of the legal professions (loyalty, discretion, responsibility, reliability, high quality of services) and the principles of ethics specific to the non-legal specialist in a given area. This generates analogies to business ethics.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr specjalny, s. 41-50.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska