Architekci i artyści. Kooperacje Studia Granda

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Studio Granda to jedna z najbardziej uznanych pracowni islandzkich działająca w Reykjaviku od końca lat 80. XX wieku. Twórczość grupy kojarzona jest z realizacjami mocno osadzonymi w krajobrazie wyspy. Z bogatego dorobku twórczego architektów wybrano realizacje powstałe we współpracy z islandzkimi artystami, czego efektem są unikatowe rozwiązania kompozycyjne wzbogacające krajobraz Islandii. Artykuł ukazuje, jak synteza sztuki i architektury wpływa na proces poznawania miejsca, unifi kując naturę z kulturą.
Established in Reykjavik in 1987, Studio Granda is one of Iceland’s most acclaimed architectural companies. The studio’s work is associated with their projects embedded in the landscape of the island. From the company’s vast creative output, works created in cooperation with various Icelandic artists have been selected, capturing the unique compositional solutions, enriching the Icelandic landscape. The article presents the way the synthesis of art and architecture infl uences the process of discovering the place that unifi es nature with culture.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 3, s. 41-55.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska