Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Efektywność każdej organizacji zależy nie tylko od wydajności pracy jej poszczególnych struktur, lecz przede wszystkim od efektywnej pracy kierownika (szerzej kierownictwa organizacji), który ustala cele, przydziela zadania, przygotowuje warunki działania oraz koordynuje działania wielu podmiotów w czasie i przestrzeni."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 2, s. 167-182.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska