Analiza EKG w praktyce ratownika medycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
EKG należy do podstawowych badań kardiologicznych i wykorzystywane jest jako narzędzie dostarczające wielu informacji służących do rozpoznawania i leczenia zaburzeń układu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena umiejętności interpretacji EKG przez ratowników medycznych. Analizy dokonano na podstawie badania sondażowego przeprowadzonego wśród 45 respondentów ze środowiska medycznego.
ECG is one of the basic cardiological studies and is used as a tool to provide a wealth of information for the diagnosis and treatment of cardiovascular disorders. The aim of the study was to assess the ability of ECG interpretation by paramedics. The analysis was made on the basis of a survey conducted among 45 respondents from the medical community.
Opis
Praca studenta Ratownictwa Medycznego podlegająca obowiązkowi upublicznienia
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska