Elementy psychologii pozytywnej w nawiązaniu do rozważań Arystotelesa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In the paper I argue, contrary to the statement uttered once by Martin Seligman, that Aristotelian theory of eudaimonia (one of the key concept of positive psychology) is not subjective and based on uncertain principles. I reconstruct Aristotelian theory of eudaimonia and argue that the concept of good is neither subjective nor objective but relational. It means that a thing, act or action is good if it contributes to one’s eudaimonia. I also pinpoint that the concept of fl ow, which seems to be a “discovery” of positive psychology, must be based on the theory of virtues and the doctrine of human nature, which are the foundations of the Aristotelian view.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2012, nr 4, s. 11-20.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska