The United States Space Force in the American Security Strategy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
It is often being argued that Russia, China, and other unfriendly nations are developing a wide range of counter-space systems that are able to degrade the U.S. capabilities in space. Among the other measures to address this problem, the separate service has recently been created within the U.S. military, the United States Space Force. It is tasked to combine space-related capabilities to form a unifi ed and so more eff ective service than the existing ones scattered across the armed forces. This article depicts and assesses the primary rationale behind the decision to create USSF, against the broad background of the United States security strategy with particular attention to the role of outer space in it. We will, therefore, fi rstly describe in brief the role of outer space in the security strategy of the United States. Secondly, we will present the current state and mission of the U.S. Space Force and its perspectives. And fi nally, we will address some controversies related to the creation of the new military branch.
Często argumentuje się, że Rosja, Chiny oraz inne nieprzyjazne USA państwa rozwijają różne środki służące zanegowaniu amerykańskich zdolności do działania w przestrzeni kosmicznej. Obok innych działań nakierowanych na przeciwstawienie się temu zagrożeniu, niedawno powołano Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych jako osobny rodzaj sił zbrojnych. Ich zadaniem jest połączenie systemów kosmicznych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego w jeden, zunifi kowany, a zatem bardziej efektywny podmiot niż w przypadku rozrzucenia tych systemów po różnych rodzajach sił zbrojnych. Artykuł opisuje i ocenia podstawowe założenia stojące za tą decyzją na szerokim tle strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem roli przestrzeni kosmicznej. Dlatego w pierwszej kolejności krótko omówiono rolę przestrzeni kosmicznej w strategii bezpieczeństwa USA, a następnie przedstawiono aktualny stan i zadania Sił Kosmicznych USA. Na koniec odniesiono się do niektórych kontrowersji związanych z utworzeniem nowego rodzaju sił zbrojnych.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020, nr 1, s. 27-41.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska