Zróżnicowanie rasowe, etniczne, klasowo-warstwowe i wyznaniowe społeczeństwa amerykańskiego w świetle danych spisowych z 2000 roku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Społeczeństwo amerykańskie jest jedną z najbardziej niejednorodnych, złożonych w wymiarach struktury rasowej, etnicznej, wyznaniowej i klasowo warstwowej, wielopoziomowych całości, integrujących wielką populację ludzką w płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturowej. Analizując społeczeństwo amerykańskie jako względnie jednorodny, autonomiczny system składający się z jednostek oraz sieci zajmowanych przez nich pozycji i pełnionych ról społecznych, obejmujący także różne grupy kulturowe i kategorie społeczne, wyróżnić można trzy sposoby określania jego natury."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 2, s. 125-141.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska