Świadomość rodzicielska matki i ojca

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This article was devoted to the issues of modern family. The main goal is to show the value of what is in a person’s life becomes a family. Content presented indicates that prepare for its foundation and to take the role of father and mother puts before man great demands focus on awareness of their actions. What is important in the whole process of growing up and making life decisions is that we all learn from others to others once they learned from us.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2015 (XV), nr 4, s. 69-77.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska