Trenowanie wybranych modeli sztucznej inteligencji a uprawnienia twórców

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artificial Intelligence (AI) is no longer about automatization of routine or repetitive tasks. Its application extends far beyond plain computational power and efficiency. "AI-generated works" is one of the most popular research areas in this filed. It raises the question about intelligent systems singularity and their true capability to perform human-like tasks. This article examines selected models for AI training which generate works mimicking the unique style of given artists provided their works serve as input data. Certain authors, perhaps especially writers, are reluctant to accept such forms of the exploitation of their works. Even though classifi cation of AI-generated works is a challenge, significant legal issues arise at the earlier stage. Does text and data mining (TDM) infringe the copyright monopoly? Is using a collection of works of a single author as training data affects the lawfulness of a process? Are authors entitled, on the basis of their economic or moral rights, to oppose such practices?
Sztuczna inteligencja (SI) przestała być wykorzystywana jedynie w celu automatyzacji powtarzalnych czynności lub przeprowadzania zadań wymagających skrupulatności obliczeniowej. Szczególną ciekawość budzi funkcjonowanie SI prowadzące do uzyskania efektów, które dotąd były osiągalne jedynie dla człowieka. Wśród nich można wyróżnić m.in. wytwory posiadające cechy utworu. Artykuł odnosi się do szczególnego rodzaju trenowania SI, odbywającego się wyłącznie na podstawie utworów jednego twórcy, ze szczególnym uwzględnieniem procesów prowadzących do powstania wytworu „w stylu” danego twórcy. Niektórzy autorzy, zwłaszcza pisarze, nieprzychylnie odnoszą się do tego typu praktyk. Wątpliwości natury prawnej powstają już na etapie trenowania modelu SI. Czy eksploracja tekstów i danych (TDM) stanowi wkroczenie w monopol prawno-autorski? Czy trenowanie SI twórczością wyłącznie jednego twórcy wpływa na legalność procesu? Czy powołując się na autorskie prawa majątkowe lub osobiste, można zakazać wykorzystywania swojej twórczości do trenowania SI?
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2019, nr 2, s. 15-28.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska