Obowiązek natychmiastowego zwolnienia osoby pozbawionej wolności, wobec której uchylono tymczasowe aresztowanie lub odstąpiono od jego stosowania – przepisy prawa na tle nieprawidłowej praktyk

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Obligation of immediately release the person in custody to whom arrest is repealed or not applied - laws against malpractice The subject of the article is analysis of regulations concerning the obligation of immediately release person in custody in a situation where arrest is repealed or not applied in context of incorrect practice. The author presents selected legislation, doctrinal standpoints and practice in this matter.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2014, nr 4, s. 147-155.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska