Kultura popularna zagrożeniem dla tożsamości kulturowej współczesnej rodziny polskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Problematyka kultury i jej wpływu na życie codzienne człowieka jest tematem bardzo szerokim i wielokrotnie podejmowanym w literaturze pedagogicznej i andragogicznej. Wielu autorów skupia się na badaniu problematyki czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych: dzieci, młodzieży szkolnej, osób pracujących oraz ludzi starszych. W każdej z tych kategorii wiekowych wyniki są podobne. Jak pisze D. Jankowski, a potwierdzają to również długoletnie badania prowadzone przez autorkę, nie wszyscy ludzie chcą lub potrafią podjąć aktywność kulturalną. Często jest ona bardzo ograniczona i powierzchowna."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 39-48.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska