Uwarunkowania pomiaru współzależności cech

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
0071-674X
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The paper presents propositions of modification in correlation and regression linear analysis. It is a result of problems in interpretation of statistical dependance measures in case where data are referring to aggregate units (e.g. countries). The paper shows results of research made at the beginning of 2000 for 81 countries by R. Lynn and T. Vanhanen who show that IQ is one of important factors contributing to differences in wealth of nations and rates of economic growth.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia 2008-2009, Vol. XLIX-L, s. 91-107.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska