Czy śmierć w erze technologicznej jest moralna?

Abstrakt
W artykule przedstawiono opis dotyczący spraw moralności, śmierci w odniesieniu do czasów współczesnych. Zwrócono również uwagę na kwestie rozwoju nauk, które dokonują się bardzo szybko w czasach obecnych. Wspomniano również o kryzysie moralnym z którym możemy się spotkać w dzisiejszych czasach. Wyjaśnione zostały również pojęcia śmierci naturalnej i nienaturalnej.
In this article has been described the matters of morality of death in relation to the present. It was also drawn attention to the issue of development of science, which occur very quickly at the present time. It has also been mentioned moral crisis, which we can meet today and expained the concept of natural and unnatural death.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska