Integracja gospodarcza i handel: rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie

Abstrakt
W niniejszej publikacja podjęto próbę przedstawienia charakterystycznych dla współczesnego świata zmian zachodzących w zakresie stosunków politycznych i gospodarczych. Książka przeznaczona jest dla czytelnika zainteresowanego problematyką współczesnych stosunków międzynarodowych, a przede wszystkim studentów kierunków ekonomicznych, socjologicznych i politologicznych. Publikacja powinna umożliwić czytelnikowi poznanie mechanizmu współczesnych politycznych i ekonomicznych relacji w skali międzynarodowej.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska