Człowiek w przyrodzie. Wartości ekologiczne i przedsiębiorczość

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-89639-20-3
eISBN
Wydawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wartości, których nośnikiem jest przyroda (biologiczne, kulturowe, ekonomiczne). Ochrona środowiska musi odbywać się nie tylko ze względu na człowieka, ale również ze względu na samoistność wartości jaką jest ona sama, inne podejście wycinkowo odnoszące się do pewnych wybranych aspektów bardzo szybko obróci się przeciw człowiekowi. Twierdzenie to jest szczególnie ważne dla etyki przedsiębiorczości, gdyż pozwala na podejmowanie rozsądnej eksploatacji zasobów naturalnych i wykorzystanie ich dla potrzeb człowieka, a jednocześnie pokazuje granice, których człowiek w swojej działalności nie powinien przekraczać.
Nature is inherently valuable and my paper discusses its different - biological, cultural and economical - values. An environmental protection shall be provided not only for the sake of the humans but also for the sake of the intrinsically valuable nature itself. The other, more minimal, approach, focusing only on selected aspects, can swiftly create threats against the human kind. Recognition of the inherent values of the nature is particularly important for the business ethics because it allows for reasonable usage of the natural resources and indicates ethical borderlines which cannot be crossed by a business activity.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Uwarunkowania przedsiębiorczości: aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. (red.) Kazimierz Jaremczuk, Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2006, s. 801-809.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska