Wykorzystanie źródeł tradycyjnych i elektronicznych w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-228-5
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule omówiono wykorzystanie źródeł drukowanych i elektronicznych w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na podstawie statystyk bibliotecznych oraz ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników Biblioteki. Przeprowadzona analiza danych pozwala stwierdzić, że oba rodzaje źródeł cieszą się rosnącym zainteresowaniem użytkowników. Jednakże większość z nich nadal preferuje źródła drukowane.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku. (red.) Aneta Januszko-Szakiel. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 193-209.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska