Gender na poważnie. Obecne trendy i zalecenia dla środowiska naukowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014-05-08
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Opracowanie dotyczy problematyki udziału kobiet w sektorze naukowo-badawczym. Analiza danych statystycznych ilustruje sytuację obserwowaną zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, gdzie kobiety, mimo że stanowią niemal połowę osób otrzymujących stopień doktora, to wśród profesorów zwyczajnych - zaledwie jedną piątą. Omawiane zagadnienie zaprezentowane zostało w ujęciu geograficznym, z podziałem na kraje Unii Europejskiej, Polski i Skandynawii. Wspólna dla nich jest sytuacja, w której naukowczynie napotykają na swojej drodze zawodowej więcej barier, aniżeli podobnie wykwalifikowani mężczyźni. Również w Polsce, mimo znaczącego wzrostu liczby kobiet studiujących na dalszych etapach kariery akademickiej sytuacja kobiet nie jest satysfakcjonująca. Ostatnia część opracowania poświęcona została polityce krajów nordyckich w zakresie eliminowania zjawiska nierówności płci w sektorze akademickim. Mimo że państwa tego regionu prowadzą własną politykę dotyczącą równowagi płci w życiu społecznym, to prowadzą daleko idące konsultacje co do wspólnych strategii w tym obszarze, a działania na rzecz równości płci w skandynawskim sektorze naukowo-badawczym bazują przede wszystkim na przepisach antydyskryminacyjnych. Rozwiązania przyjęte w tym regionie oraz wytyczne europejskich instytucji potraktowane zostaną jako swoisty punkt odniesienia dla działań na rzecz eliminowania nierówności ze względu na płeć w sektorze akademickim.
Opis
Opracowanie przygotowane w toku realizacji międzynarodowego projektu badawczego w ramach programu polsko-norweskiej współpracy badawczej „Innovative Gender as a New Source of Progress”, POL-NOR/200588/60/2013
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska