Motywacyjna podstawa prawa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
ISBN 978-83-67491-12-9 ISBN 978-83-67491-07-5
e-ISBN 978-83-67491-08-2
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Przedmowa: "Jaki jest mechanizm motywacji? Na czym polega motywacyjne działanie prawa? Pytania te są kluczowe dla zbadania istoty prawa i jego wpływu na postępowanie ludzi w społeczeństwie. Poznanie mechanizmów motywacji ma znaczenie nie tylko dla prawa. Jest to kwestia podstawowa dla wszystkich nauk społecznych, których przedmiotem badań jest społeczeństwo i zasady w nim obowiązujące. W książce znajdziecie próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania. Dlaczego tylko próbę? Teoria motywacji w kontekście prawa powinna uwzględniać wiele elementów, z których znaczna część jest powiązana z rzeczywistością społeczną, zjawiskiem wysoce skomplikowanym. W konsekwencji nie sposób w takiej teorii uwzględnić każdego czynnika wpływającego na motywację. Musimy rzeczywistość społeczną uprościć oraz wyodrębnić z niej elementy istotne. Przy wyodrębnianiu tych elementów rzeczywistości społecznej możemy pójść w różnych kierunkach. W książce podążymy śladem psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego. Teorii, która kształtowała socjologiczną szkołę prawa i wpłynęła na realizm amerykański oraz skandynawski (Podgórecki, 1980–1981; Polâkov, 2014). Nurty te kontynuowały psychologiczne podejście do prawa, ale żadna z powstałych w ich ramach teorii nie odwołuje się bezpośrednio do koncepcji motywacji opracowanej w ramach psychologicznej teorii prawa Petrażyckiego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska