Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zamówienia publiczne umożliwiające kontraktowanie świadczeń (dostaw, usług lub robót budowlanych) niezbędnych do zaspokajania potrzeb publicznych, a także procedury ich udzielania, mają charakter cywilnoprawny. Oparte są bowiem na zasadzie równorzędności stron. Nawet jeśli zamówienia udziela Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, sama umowa oraz procedura poprzedzająca jej zawarcie, wolne są całkowicie od bezpośredniej ingerencji władzy publicznej. Ograniczenia swobody kontraktowej w interesie publicznym w zasadzie wynikają bezpośrednio z ustawy (art. 56 kc) i nie mają charakteru administracyjnego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2010, nr 1, s. 131-146.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska