Energia odnawialna jako kluczowy element bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego i środowiskowego państw nordyckich

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza czynników, które decydują o rozwoju sektora energii odnawialnej w krajach nordyckich. Tradycyjne nośniki energii są przyczyną problemów społecznych, ekonomicznych i klimatycznych. W tym kontekście nie ma wątpliwości, że odnawialne źródła energii stanowią kluczowy element dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Czyste technologie energetyczne są niezbędne dla zwalczania ubóstwa lub promowania zrównoważonego rozwoju i jakości środowiska. Zadaniem artykułu jest ukazanie, jak produktywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w krajach nordyckich może przyczynić się do lepszej ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego czy zapewnienia bezpieczeństwa.
The aim of this article is to analyse factors which determined the renewable energy sector in the Nordic countries. Energy is at the heart of widespread social, economic, and climate problems. In this context, there is no doubt that renewable energy sources constitute a key element of security in different countries. Clean energy technologies are vital for alleviating poverty, or promoting sustainability and environmental quality. The article shows how the productive use of renewable energy in the Nordic countries helps to improve environment, raises incomes, and provides security.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2016, nr 1, s. 105-117.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska