Anarchizm 2.0 Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-65208-65-1 (książka w oprawie miękkiej) 978-83-65208-83-5 (książka w oprawie twardej)
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "W odróżnieniu od wszystkich głównych ideologii, anarchizm nigdy nie odznaczał się trwałą egzystencją na gruncie politycznym, nie funkcjonował bowiem w ramach systemów partyjnych i tym samym nie miał bezpośredniego wpływu na sprawowanie władzy państwowej. To, co szczególnie cechuje anarchizm, to swego rodzaju „pokoleniowe” tendencje do wzrostu i rozkwitu, dające się uchwycić na przestrzeni danych, historycznych etapów. Niewątpliwie, jak wszystkie ujęcia uogólniające, także i to może okazać się nie całkiem precyzyjne i upraszczające, niemniej jednocześnie stanowić może dobry punkt wyjścia dla dalszych rozważań."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska