Bogactwo i bieda: próba refleksji humanistycznej

Abstrakt
Ze wstępu: "Niniejsza książka jest efektem pracy zespołu realizującego program badań „Bogactwo i bieda - postawy, opinie, zachowania (badania w środowisku studentów Akademii Górniczo- Hutniczej)” w ramach grantu uczelnianego (G. U. Z. 10.430). Projekt ten nawiązuje do tradycji badań środowiska studenckiego AGH, które zapoczątkował przed laty profesor Julian Bugiel. Prezentowana praca tworzy pewną całość wraz z wątkami problemowymi realizowanych wcześniej badań: w latach 2000-2001 „Agresja i przemoc - postawy, opinie, zachowania (badania w środowisku studentów AGH)” (G. U. Z. 21.10.430.69), jak również z badaniami przeprowadzonymi w roku 2002 „Tolerancja i nietolerancja - postawy, opinie, zachowania (badania w środowisku studentów AGH)” (G. U. Z. 21.10.430.48)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska