Liberalizacja prawa pracy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"I. Uwagi na temat liberalizacji prawa pracy, zawarte w niniejszym opracowaniu, dotyczyć będą polskiego prawa pracy i polskiej rzeczywistości. Oczywiście podstawą wielu refleksji i propozycji stanie się także „dorobek zagraniczny”, który jest bardzo pokaźny, bo liberalizacja - jak wiadomo - stanowi jeden z zasadniczych kierunków ewolucji współczesnego prawa pracy. Nadto, formułując granice liberalizacji, trzeba będzie nawiązać bezpośrednio do standardów ustawodawstwa międzynarodowego i europejskiego. Zgodnie z głównym nurtem dyskusji, jaka wokół tematu toczy się w Polsce, przedmiotem niniejszych rozważań będzie prawo stosunku pracy. Ze zbiorowego prawa pracy będą powoływane tylko te rozwiązania i instytucje, które są środkami kształtowania indywidualnych stosunków pracy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 3, s. 127-138.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska