Ocenianie w nauczaniu języków obcych zorientowanym na cele ogólne a ocenianie w nauczaniu zorientowanym na cele zawodowe

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015-09
Tytuł czasopisma
ISSN
0446-7965
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Abstrakt
Ocenianie jest pochodną celów kształcenia. W konsekwencji sprawdzanie umiejętności w nauczaniu języków obcych dla celów ogólnych powinno się różnić od oceniania w nauczaniu języków obcych specjalistycznych. Czy różnice te występują tylko na poziomie treści językowych, czy także na poziomie założeń oraz technik egzaminacyjnych? Odpowiedź na to pytanie jest celem niniejszego artykułu.
Assessment and teaching and learning objectives are closely related to each other. Therefore, testing general language abilities and languages for specific purposes should differ from each other. Are these differences present only at the test content level or can they be found in the diversity of test tasks and techniques?
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Języki Obce w Szkole 2015, nr 3, s. 49-53.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska