Brokering informacyjny jako istotne ogniwo biznesu w dobie kryzysu gospodarczego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-043-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Dostarczanie wiedzy precyzyjnej, zgodnej z zapotrzebowaniem organizacji jest procesem złożonym, wymagającym specyficznej wiedzy i zdolności analitycznych. Takie umiejętności posiadają brokerzy informacji (wiedzy), a w szczególności infobrokerzy systemowi, czyli specjaliści z zakresu informacji, pracujący w systemie stanowiącym integralną część organizacji i wspierający jej procesy decyzyjne. W pracy omówiono znaczenie informacji biznesowej w dobie kryzysu gospodarczego. Autorka przybliża także pojęcie brokera informacji, wraz z historią powstania profesji.
Achieving of business goals is highly determined by the effectiveness of company’s knowledge management system. The very important source of information become information (knowledge) brokers, especially so called system knowledge brokers, whose task is to provide pertinent information, relevant to company’s information needs at given time. The goal of this text is defining the profession of knowledge broker and pointing his position and importance in company’s decision process.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu: wybrane aspekty. (red.) Dariusz Fatuła. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 35-42.