Habitat - idea, sztuka, filozofia

Abstrakt
ZE WSTĘPU: Architektura a habitat. Wyzwaniem na dziś nie jest chyba tylko kształt architektonicznych ikon, ale to jak w najbliższej przyszłości projektanci, architekci i urbaniści mają sobie radzić z problemami demograficznymi, socjalnymi i ekonomicznymi. Zapewne habitat będzie się zmieniał i przybierał coraz to inne formy, które zharmonizowane zostaną jako proekologiczny organizm współgrający z wszystkimi samowystarczającymi systemami. Znaczącą jednak funkcję pełnić będzie zawsze sztuka budowania miejsc i nieodłączną w tym znaczeniu formą i funkcją. Łącząc piękno, piękno życia i przeżywania, piękno naturalne i stworzone przez człowieka, będziemy mieli zawsze moralny obowiązek ochrony i pomnażania tego piękna. Ta wielka kompozycja o nieograniczonej liczbie możliwości i wariantów będzie udziałem Nowego Człowieka solidarnie budującego i przeżywającego Nową Postać Świata.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska