Współczesny islam w Azerbejdżanie – ciągłość czy zmiana w kontekście praw człowieka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This article describes the complicated relationships between power and religion in the contemporary Azerbaijan. During the Soviet times religious formed an ideological battlefront and their followers were persecuted. Currently, the Republic is declared a secular state. Islam plays only a very limited role in the political sphere and only a small part of the population supports the idea of establishing an “Islamic order”. Among the Muslim majority, religious observance varies and Muslim identity tends to be based more on culture and ethnicity rather than religion. The Muslim population is approximately 85% Shi’a and 15% Sunni diff erences traditionally have not been defi ned sharply. Azerbaijan has the second highest Shia population percentage in the world after Iran.
Artykuł przedstawia skomplikowane relacje władzy i religii we współczesnym Azerbejdżanie. W czasach radzieckich religia stanowiła ideologiczny front walki a wyznawcy islamu byli prześladowani. Obecnie, Demokratyczna Republika Azerbejdżanu jest państwem świeckim. Islam odgrywa w sferze politycznej ograniczoną rolę i jedynie mała część obywateli wspiera ideę ustanowienia islamskiego porządku. Wśród muzułmańskiej większości istnieje zróżnicowane postrzeganie miejsca religii w życiu, a muzułmańska tożsamość wywodzi swoje zakorzenienie raczej z kultury i etniczności niż religii. Różnice między szyitami a sunnitami nie są defi niowane w sposób radykalny. Azerbejdżan posiada drugą co do wielkości populacje szyitów w świecie po Iranie.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 4, s. 115-130.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska