Choroba wysokogórska - Postępowanie i dylematy ratownika medycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Choroba wysokogórska jest zagadnieniem które z roku na rok nabiera coraz nowego znaczenia. Powstają nowe badania pozwalające lepiej zrozumieć zachowanie organizmu na dużych wysokościach. Ratownik medyczny w wysokich górach musi szybko działać i podejmować trudne decyzje. Specyfika schorzeń, dostępność sprzętu oraz wpływ niskiej temperatury na leki to tylko niektóre problemy z którymi medycy muszą się zmierzyć. Nie ma wielu schematów postępowań w związku z tym sporo decyzji wynika z wiedzy i doświadczenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Moda jaka zapadła na podróże w wysokie góry spowodowała że wybierają się w nie osoby bez przygotowania fizycznego, mające zbyt małą wiedzę o aklimatyzacji i wpływie wysokości na ich stan zdrowia.
Acute mountain sickness is an issue that is getting new meaning every year. New research is emerging to better understand the behavior of the body at high altitudes. In high mountains, paramedic has to work quickly and take difficult decisions. The specificity of illnesses, availability of equipment and the low temperature effects on medicines are just some of the problems that medical professional faces. There are not many schemes of proceedings, so a lot of decisions are based on the knowledge and experience of people responsible for security. The tendency of walking and climbing on high mountains is still growing in importance. It caused that a lot of people go there without physical preparation, with too little knowledge about acclimatization and the effect of height on their health.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska