Ekonomia: podejście historyczne i prospektywne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-205-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczących się ekonomii w uniwersytetach, akademiach, zawodowych szkołach wyższych oraz na studiach doktoranckich i MBA, a także dla osób odpowiadających za strategiczne zarządzanie procesami gospodarowania na różnych szczeblach decyzyjnych. Przedstawiono w nim, kierując się dotychczasowymi osiągnięciami teorii i potrzebami praktyki, zagadnienia dotyczące mikroekonomii i makroekonomii współczesnej gospodarki rynkowej, w ujęciu ekonomii pozytywnej i normatywnej oraz istotne osiągnięcia szkół ekonomicznych, w tym – teorie ekonomiczne spoza głównego nurtu, wytyczające nowe kierunki badań współczesnej ekonomii i stanowiące podstawę systemów społeczno-gospodarczych krajów gospodarki rynkowej. Takie ujęcie pozwala czytelnikowi poznać zarówno zasady podejmowania decyzji w gospodarce jako systemie i jej elementach, jak i przyswoić umiejętność formułowania sądów wartościujących w zmieniających się uwarunkowaniach procesów gospodarowania.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska