Condamnées à s’allier. La Pologne et la France à la fin de la Grande Guerre et dans l’immédiat après-guerre (1917–1921)

dc.contributor.authorGmurczyk-Wrońska, Małgorzata
dc.date.accessioned2023-06-16T09:54:19Z
dc.date.available2023-06-16T09:54:19Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractRoman Dmowski et son camp, dont Erazm Piltz, ont utilisé l’évolution de la politique étrangère française et présence du Comité national polonais à Paris pour faire pression sur le gouvernement français afin qu’il inclue l’indépendance de la Pologne dans les objectifs de guerre des Alliés. L’intérêt accru de la France pour les affaires polonaises à la fin de 1917 résulte d’une part de la perte de son allié russe et d’autre part d’un fort désir d’affaiblir l’Allemagne autant que possible. La France s’est alors mise à modifier sa politique dans l’Est européen prévoyant dans ses plans futurs la possibilité de compter les nouveaux États d’Europe centrale dans son système d’alliance. Finalement, en 1921, la France et la Pologne conclurent une alliance en deux volets : un accord politique et une convention militaire secrète. Pour la France, la Pologne n’est dans les domaines politique et militaire qu’un «allié de revers», un allié contre l’Allemagne, mais aussi un allié qui soulève de nombreuses objections au Quai d’Orsay. Elle joue également un rôle très important pour les investisseurs français. Pour la Pologne, en revanche, l’alliance avec la France en tant que puissance victorieuse était facteur essentiel dans sa politique étrangère, le pays ayant absolument besoin d’un partenaire parmi les puissances européennes.pl
dc.description.abstractRoman Dmowski and his camp, including Erazm Piltz, used the evolution of French foreign policy and the existence of the Polish National Committee in Paris to pressure the French government to include Polish independence in the Allies’ war aims. France’s increased interest in Polish affairs in late 1917 resulted partly from the loss of its Russian ally and partly from a strong desire to weaken Germany as much as possible. France then began to modify its policy in Eastern Europe and included in its future plans the possibility of including the new Central European states in its alliance system. Finally, in 1921, France and Poland concluded a two-part alliance: a political agreement and a secret military convention. For France, in the political and military spheres, Poland was nothing more than a “rear ally”, an ally against Germany, as well as an ally that raised many objections in the Quai d’Orsay. It also played a very important role for French investors. For Poland, on the other hand, the alliance with France as a victorious power was a very important factor in its foreign policy, because Poland absolutely needed a partner among the European powers.pl
dc.description.abstractRoman Dmowski i jego obóz, w tym Erazm Piltz, wykorzystywali ewolucję francuskiej polityki zagranicznej i istnienie w Paryżu Komitetu Narodowego Polskiego w celu wywierania presji na rząd francuski, aby włączył on sprawę niepodległości Polski do celów wojennych aliantów. Wzrost zainteresowania Francji sprawami polskimi pod koniec 1917 roku po części wynikał z utraty rosyjskiego sojusznika, a po części z dążenia do maksymalnego osłabienia Niemiec. Francja zaczęła wówczas modyfikować swoją politykę w Europie Wschodniej i w swoich planach na przyszłość uwzględniała możliwość włączenia nowych państw Europy Środkowej do swojego systemu sojuszniczego. Ostatecznie w 1921 roku Francja i Polska zawarły dwuczęściowy sojusz: umowę polityczną i tajną konwencję wojskową. Dla Francji, w sferze politycznej i militarnej, Polska była jedynie allié de revers, sojusznikiem przeciwko Niemcom, przy tym sojusznikiem budzącym wiele zastrzeżeń w Quai d’Orsay. Sojusz odegrał także bardzo ważną rolę z perspektywy francuskich inwestorów. Dla Polski natomiast sojusz z Francją jako mocarstwem zwycięskim był kluczowym czynnikiem w jej polityce zagranicznej, ponieważ Polska bezwzględnie potrzebowała partnera wśród mocarstw europejskich.pl
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2022, nr 2, s. 21-38.pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0610-ksm-2022-2-001
dc.identifier.eissn2451-0610pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/31115
dc.language.isofrpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPolish foreign policy (1918–1939)pl
dc.subjectWorld War Ipl
dc.subjectTreaty of Versaillespl
dc.subjectFrancepl
dc.subjectPolish political thoughtpl
dc.subjectPolish National Committee (1917–1919)pl
dc.subjectPolish-French Alliance 1921pl
dc.subjectdiplomacy of the Second Polish Republicpl
dc.subjectpolska polityka zagraniczna (1918–1939)pl
dc.subjectI wojna światowapl
dc.subjecttraktat wersalskipl
dc.subjectFrancjapl
dc.subjectpolska myśl politycznapl
dc.subjectKomitet Narodowy Polski (1917–1919)pl
dc.subjectsojusz polsko-francuski 1921pl
dc.subjectdyplomacja II Rzeczypospolitejpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleCondamnées à s’allier. La Pologne et la France à la fin de la Grande Guerre et dans l’immédiat après-guerre (1917–1921)pl
dc.title.alternativeCondemned to be allies. Poland and France at the end of the Great War and in the immediate post-war period (1917–1921)pl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
GMURCZYK_WRONSKA_Condamnees_a_s_allier_La_Pologne_2022.pdf
Rozmiar:
210.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: