Znaczenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich metropolii i ich oddziaływanie na otaczające je obszary

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-055-7
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wykazania oraz określenia rozmiarów oddziaływania społeczno – gospodarczego wybranych polskich miast metropolitalnych na przyległe do nich obszary. Analizie poddano wskaźniki społeczne: kierunki napływu oraz odpływu badanych miast przeliczonych na 10 000 mieszkańców oraz trzy gospodarcze, które mogą stanowić o sile lub słabości miast centralnych i otaczających je obszarów metropolitalnych. Są nimi: nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze należące do sekcji M wg PKD, inwestycje firm w usługi rynkowe oraz liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego. Wartości zostały przeliczone na 1 mieszkańca w odniesieniu do średniej wojewódzkiej (bez miasta centralnego).
Opis
Praca recenzowana
Słowa kluczowe
Źródło
W: Współczesne zagadnienia zarządzania: przedsiębiorstwo – biznes – region. (red.) A. Chodyński. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 109-122.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna