Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2 (19), 2016

Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
techniki badań poligraficznych, techniki pytań kontrolnych, control questions techniques, Lykken technique poligraf, przestępcy seksualni, Wielka Brytania, polygraph, sex offender assessment, Great Britain, organy gminy, jednostka samorządu terytorialnego, wspólnota lokalna, commune, local government, local community, państwo prawa, służba cywilna, zasada profesjonalizmu, neutralność polityczna, state of law, civil service, principle of professionalism, political neutrality, prawo miejscowe, rozporządzenie, wojewoda, nadzór, local law, ordinance, voivode, supervision, zabójstwo, zabójca, alkohol, murder, murderer, alcohol, strona podmiotowa, nowelizacja, nieumyślność, znamiona przestępstwa, subject party, amendment, inadvertence, elements of a crime, Prokuratura Europejska, sądowa kontrola, kontrowersje konstytucyjne, European Public Prosecutor’s Office (EPPO), ratione materiae of the EPPO, judicial review, constitutionally controversial issues, stabilność prawa, ochrona podatnika, zasada in dubio pro tributario, stability of law, taxpayer protection, in dubio pro tributario principle, obligacje komunalne, ustawa o obligacjach, emisja obligacji, notowanie obligacji, municipal bonds, law on bonds, bond issuance, bond listing, prawo energetyczne, nielegalny pobór energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne, kradzież energii, energy Law, illegal consumption of energy, energy company, stealing energy, swoboda przepływu i pobytu, obywatelstwo Unii Europejskiej, porządek i bezpieczeństwo publiczne, freedom of movement and residence, citizenship of the European Union, public policy and security, technika Lykkena, polygraph testing techniques
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska