III czy IV Rzeczpospolita - spór o Polskę na łamach prasy opiniotwórczej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Trudno precyzyjnie ustalić, kiedy rozpoczęła się dyskusja o ewentualnych zmianach ustrojowych w państwie, które mogłyby doprowadzić do przekształcenia III Rzeczypospolitej w IV, oraz kto pierwszy użył sformułowania „IV Rzeczpospolita”. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że stało się to w polskim środowisku konserwatywnym. W „Kwartalniku Konserwatywnym” w 1997 r. czytamy: „W nowym parlamencie konserwatyści będą rzecznikami daleko idących zmian ustrojowych. Będą rzecznikami Czwartej Rzeczypospolitej”"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 2, s. 115-121.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska