Status systemu europejskiego. Reperkusje konstytucyjne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Relacje między prawem a polityką w ramach integracji europejskiej zaowocowały szczególnym typem systemu. W przeciwieństwie do klasycznej formy organizacji politycznej społeczeństwa, jaką jest państwo, system ten wymusza odrębne rozwiązania na poziomie konstytucyjnym, stwarzając szereg kontrowersji. Treść tych kontrowersji jest widoczna zarówno w założeniach do projektu traktatu konstytucyjnego, przygotowywanego przez Konwent, jak i w bardzo szerokiej dyskusji, towarzyszącej przygotowywaniu projektu. Na kilka najbardziej charakterystycznych kwestii i rozwiązań dotyczących projektu przyszłej konstytucji europejskiej, zdeterminowanych charakterem systemu, chciałbym zwrócić uwagę. Obejmują one między innymi takie zagadnienia jak: strukturę konstytucji czy problem konstytucyjnego uregulowania podziału władzy i jej demokratycznej legitymizacji. Są one ważne, gdyż potencjalnie wyznaczają nowe rozwiązania mechanizmów ustrojowych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 257-269.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska