Kierunki zmian w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie kryzysu gospodarczego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-153-0
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem opracowania jest pokazanie kierunków oraz przyczyn zmian w formach zagospodarowania wolnych środków przez gospodarstwa domowe w latach 2007–2009. Ponadto dokonano także próby oceny wpływu kryzysu gospodarczego na skłonność do oszczędzania oraz przyczyn ograniczonych umiejętności wyboru innych niż depozyty bankowe produktów finansowych.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy. (red.) Alicja Dziuba-Burczyk. Kraków: Oficyna Wydawnicza, 2011, s.181-198.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska