Koncepcje postępowania sądowoadministracyjnego w okresie funkcjonowania Rządu Tymczasowego Rosji

dc.contributor.authorSadłowski, Michał Patryk
dc.date.accessioned2018-10-07T18:54:55Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:40:41Z
dc.date.available2018-10-07T18:54:55Z
dc.date.available2018-11-09T18:40:41Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractArtykuł przedstawia tradycję i proces kształtowania się sądownictwa administracyjnego przed 1917 r. w Rosji oraz reformę Rządu Tymczasowego z dnia 30 maja 1917 r., która wprowadzić miała w tym państwie niezależne sądy administracyjne. Zgodnie z omawianą w artykule regulacją, sądownictwo administracyjne w demokratycznej Rosji miało być trójinstancyjne, co oznaczało, że wykonywane będzie przez sędziów administracyjnych w powiecie, wydziałach sądów administracyjnych sądów okręgowych w guberniach lub obwodach i wreszcie przez Senat Rządzący. Szybkość wprowadzania nowych sądów motywowana była planem przeprowadzenia reformy organów samorządu terytorialnego i wyborów do nich – legalność tych wyborów chronić miały nowe sądy. Rozpad państwa i przewrót bolszewicki sprawiły jednak, że nowych regulacji nie zastosowano w praktyce.pl
dc.description.abstractTh is article presents the tradition and process of shaping the administrative judiciary before 1917 in the Imperial Russia and the reform of the Provisional Government of 30 May 1917, which introduced independent administrative courts in that country. According to this regulation, the administrative judiciary in democratic Russia was to be tri-state, which meant that it would be performed by administrative judges in the ujezd, the departments of the administrative courts of the district courts in the provinces or vicissitudes and fi nally by the Ruling Senate. Th e speed with which new courts were introduced was motivated by the fact that the reforms of local self-government bodies and the elections to them were legally protected by new courts. However, the breakup of the state and the Bolshevik revolution made it impossible to apply the new regulations in practice.pl
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017, T. XX, s. 205-216.pl
dc.identifier.eissn2450-6095pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20607
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectRząd Tymczasowy Rosjipl
dc.subjectrewolucjapl
dc.subjectsądownictwo administracyjnepl
dc.subjectkontrolapl
dc.subjectreformypl
dc.subjectRussian Provisional Governmentpl
dc.subjectrevolutionpl
dc.subjectadministrative justicepl
dc.subjectcontrolpl
dc.subjectreformspl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.titleKoncepcje postępowania sądowoadministracyjnego w okresie funkcjonowania Rządu Tymczasowego Rosjipl
dc.title.alternativeConcepts of judicial administrative procedure during the Russian Provisional Government periodpl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
SADLOWSKI_Koncepcje_postepowania_sadowoadministracyjnego_w_okresie_funkcjonowania_2017.pdf
Rozmiar:
185.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Plain Text
Opis: