Tendencje liberalizacyjne we współczesnej polityce handlowej Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Globalizacja gospodarki światowej oznacza zarówno proces, jakim jest zwiększanie dynamiki międzynarodowych przepływów gospodarczych, w tym wymiany handlowej, jak i główny efekt w postaci wzrostu współzależności państw i rynków. Głównymi siłami napędowymi globalizacji są postęp technologiczny oraz liberalizacja wymiany z zagranicą, która prowadzi do pogłębienia międzynarodowego podziału pracy oraz wzrostu gospodarczego i dobrobytu społeczeństw. Do liberalizacji wymiany międzynarodowej przyczyniła się działalność GATT (do 1994 r.), zwłaszcza zobowiązania przyjęte przez kraje w ramach Rundy urugwajskiej. Wysiłki na rzecz znoszenia barier w wymianie międzynarodowej obecnie są podejmowane, zresztą z różnym skutkiem, przez Światową Organizację Handlu (WTO)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 3, s. 59-76.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska