Pozycja organu w procesie przed sqdem administracyjnym wedle rekomendacji Rady Europy - The judical review of administrative acts (Rec (2004) 20)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Niniejszy artykuł omawia pozycję organu w procesie przed sądem administracyjnym wedle rekomendacji Rady Europy - The judical review of administrative acts (Rec (2004) 20)1. Zarysowałem tu główne założenia pozycji organu w polskim postępowaniu sądowo-administracyjnym i odniosłem to do wytycznych ww. rekomendacji. Nie występuje tutaj całkowita zgodność - w pewnych wycinkach są zauważalne istotne różnice."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2008, nr 1, s. 106-115.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska