Fake news – niebezpieczeństwo w mediach

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z rozwojem mediów związane są zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa przekazywanych informacji. Dziś fake news to przeinaczenia, nieprawdziwości czy nadinterpretacje. Na podstawie błędnych informacji wprowadzanych do obiegu wzrosła cała branża portali dezinformacyjnych. Przekazywanie fałszywych informacji może wynikać ze zdarzeń o charakterze przypadkowym, jak i z celowego działania ludzi.
With the development of the media are related threats to the security of the information. Today „fake news” is a distortion, a misrepresentation or over interpretation. On the basis of false information circulated the entire disinformation portals industry has grown. Duplication of false information may result from accidental events as well as deliberate actions from people.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 4, s. 99-108.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska