Polacy i Niemcy wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest jednym z zasadniczych priorytetów polityki wewnętrznej i zagranicznej każdego państwa. Rosnące wyzwania związane z zagrożeniami, które niosą ze sobą międzynarodowe kryzysy i konflikty, implikują presję na zwiększony udział danego społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów polityki światowej. Jednocześnie precyzują one pozycję państw w systemie międzynarodowym, a także absorbują uwagę ich obywateli. Zwłaszcza w obliczu zagrożeń międzynarodowym terroryzmem działania decydentów politycznych konfrontowane są z nastrojami społeczeństwa. Celem niniejszego opracowania jest próba ogólnego spojrzenia na konsekwencje kryzysu irackiego w odczuciu polskiej i niemieckiej opinii społecznej. Opiera się ono na tezie, iż mimo różnic dzielących elity polityczne, możliwa jest bardzo podobna społeczna percepcja obecności Polski i Niemiec w instytucjach bezpieczeństwa oraz wiążących się z nią kontrowersji wokół problemu użycia siły w stosunkach międzynarodowych. W związku z tym porównane zostały nastawienia społeczeństw obu państw do kwestii znaczenia współpracy transatlantyckiej oraz problemu zaangażowania militarnego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 4, s. 293-306.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska