Pozorny świat, prawdziwe problemy Dyskretny urok patologii w filmach Claude'a Chabrola

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
0452-9502
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
Abstrakt
"Czy można nazwać pesymistycznym twierdzenie, że ludzie żyją wśród pozorów, w świecie opartym na fałszywych zasadach, często wręcz absurdalnych, i że to właśnie prowadzi do alienacji?' Claude Chabrol nigdy się z tym nie zgodził - protestował przeciwko określaniu jego filmów przymiotnikiem „pesymistyczny”. Nie zmienia to jednak faktu, że znakomita większość jego filmów wystawia mieszczaństwu i burżuazji francuskiej bardzo ponure i właśnie głęboko pesymistyczne świadectwo. Chabrol nie delektuje się jednak patologiami społecznymi, choć już od debiutu stanowią one motyw przewodni jego filmów. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Kwartalnik filmowy 2008, nr 61, s. 155-162
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska