Konstytucyjne determinanty tworzenia norm prawa finansowego-kwestie dyskusyjne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Tytuł opracowania można uznać za prowokacyjny w szczególności w odniesieniu do jego drugiej części. Za prowokacyjne uznać bowiem można posługiwanie się nazwą prawa finansowego. Nazwa ta uznawana bywa jako odnosząca się do nieistniejącej współcześnie dziedziny regulacji prawnej1. Negowanie istnienia prawa finansowego i zastępowanie go nazwą prawa finansów publicznych można traktować jako posunięcie dalece dyskusyjne. Warto przypomnieć, że w zupełnie innych warunkach ustrojowych, również podawano w wątpliwość istnienie prawa finansowego jako odrębnej gałęzi prawa. Istniały w tamtych czasach poglądy uznające prawo finansowe za składnik prawa administracyjnego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2011, nr 1, s. 35-48.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska