Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Rodzina wobec zagrożeń XXI wieku

Abstrakt
Słowo wstępne: "Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika jest pokłosiem IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Państwo i Społeczeństwo w XXI wieku” zorganizowanej w Krakowie, w dniach 30 maja -1 czerwca 2004 roku przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Konferencja ta poświęcona była wielu fundamentalnym, jakże istotnym dla Polski w zjednoczonej Europie kwestiom państwa i jego instytucji, społeczeństwa i jego problemów, w tym problemów rodziny. Dodajmy, rodziny XXI wieku, bo pod takim hasłem odbywały się obrady tej sekcji tematycznej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska