Konflikty współczesnego świata. 2

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2002
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-88408-93-3
eISBN
Wydawca
Wydawnictwa AGH
Abstrakt
Ze wstępu: "Książka, którą oddajemy w ręce czytelników, jest kontynuacją tematyki zapoczątkowanej w pierwszej części pracy Konflikty współczesnego świata (Kraków, UWND AGH 2001). Niniejszy tom zawiera teksty poświęcone w głównej mierze problematyce konfliktów międzynarodowych, wojen i rewolucji. W części pierwszej zespól autorski koncentrował się na problematyce historiozoficznej, analizie agresji i przemocy jako zjawisk psychologicznych, terroryzmie i ekstremizmie oraz prezentacji konfliktów i punktów zapalnych w Europie. Wykłady i konwersatoria prowadzone przez autorów dla studentów Akademii Górniczo- -Hutniczej wymagają jednak uzupełnienia w literaturze, stąd idea opracowania kolejnej części serii poświęconej politycznym, społecznym i kulturowym problemom współczesnego świata."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska